Úvodní stránka

Úvodní schůzky rodičů

Vážení rodiče, zveme vás na úvodní informační schůzky od 16:00.

5.9.2022 - MŠ Sedlčanská

6.9.2022 - MŠ Plamínkové 2

7.9.2022 - MŠ Plamínkové 1589

8.9.2022 - MŠ Kotorská

Program:

Organizace školního roku, seznámení s koncepcí školy, organizace nadstandardních aktivit (nabídka a přihlašování všech nadstandardních aktivit bude vyvěšena 1.9.22 v šatně, kritériem je věk, případně losování), informace k platbám a stravování, detailní informace a dotazy

Operační program lidské zdroje