Úvodní stránka

Projekty a ocenění

  • Projekt "Poznejme společně svět kolem nás" CZ.07.4.68/0.0/17_045/0000858 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je co nejlepší začlenění dětí s OMJ do kolektivu většinové populace (využití dvojjazyčných asistentů) a získání zkušeností s prací s dětmi s OMJ na zahraničních stážích. - projekt byl ukončen

  • Projekt "Šablony II. pro MŠ Sedlčanská"CZ.02.3.68/0.0/0.0/18­_064/0012013 - projekt byl ukončen

  • Grant "podpora vzdělávání cizinců ve školách 2019"

  • Projekt "Žijeme na čtyřce společně 2019" v rámci programu "Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019"

       

Stránky: 1 2 3 4 5 6

Operační program lidské zdroje