Úvodní stránka

Užitečné odkazy

 • plavecká škola Pražačka osvědčení
 • Česká školní inspekce
  Praha 6, Arabská 683,

  www.csicr.cz

  Magistrát hl., m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/
  odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 29/35, Praha 1, 110 00

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Karmelitská 7, Praha
 • Obvodní úřad Městská část Praha 4
  odbor školství a kultury, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46
 • Pedagogicko psychologická poradna, Francouzská 56,101 00 Praha 10 ,
 • Pro MŠ Sedlčanskou: Mgr. Michaela Třešňáková e-mail: mtresnakova@ppppraha.cz,              ústředna tel.: 267 997 011;  informace, objednávky: 267 997 031, 267 997 032
 • Pro MŠ Plamínkové 1589, MŠ Kotorská a MŠ Plamínkové 2, Mgr. Magdalena Steinerová : msteinerova@ppppraha.cz
 • ZŠ Bítovská, Praha 4, Bítovská 1/1246, www.zsbitovska.cz
 • ZŠ Plamínkové, Praha 4, Plamínkové 2/1593, www.zsplaminkove.cz
 • AFK Slavoj Podolí, http://www.afkslavojpodoli.org/ pro MŠ Plamínkové 1589, MŠ Kotorská a MŠ Plamínkové 2, a MŠ Sedlčanská
 • PaedDr. Peteleová – logopedka 602810061
 • ROSA  centrum pro týrané a osmělé ženy tel. : 241432466,602246102, www.stopnasili.cz,www.rosa-os.cz
Operační program lidské zdroje