Úvodní stránka

Projekty a ocenění

 • Stáž Island prezentace 1
 • Stáž Madeira
 • V rámci projektu "Pomáháme dětem s OMJ"   OP Praha - pól růstu, se dva naši pedagogové zúčastnili stáže ve školkách ve Francii. Prezentace k nahlédnutí Francie – Montpellier web final web
 • Projekt MŠ 4 pastelky - venkovní učebna EVVO, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001128 byl podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR Cílem projektu je rozvoj polytechnických dovedností dětí a výchova k udržitelnému rozvoji prostřednictvím zlepšení vybavení MŠ 4 pastelky.
 • Výzva 54, "Pomáháme dětem s OMJ", publicita: 8_MŠ Sedlčanská Výzva 54-Publicita plakát A3
 • V rámci projektu "Pomáháme dětem s OMJ"   OP Praha - pól růstu, se dva naši pedagogové zúčastnili stáže ve školkách v Estonsku. Prezentace ze stáže je k nahlédnutí zde Prezentace ze stáže v Portugalsku
 • V rámci projektu "Pomáháme dětem s OMJ"   OP Praha - pól růstu, se dva naši pedagogové zúčastnili stáže ve školkách v Estonsku. Prezentace ze stáže je k nahlédnutí zde Prezentace ze stáže v Estonsku
 • V rámci projektu "Pomáháme dětem s OMJ"   OP Praha - pól růstu, se dva naši pedagogové zúčastnili stáže ve školkách v Řecku. Prezentace ze stáže je k nahlédnutí zde Stáž Řecko
 • Šablony III. pro MŠ Sedlčanskou, publicita: ŠIII_34_MŠ Sedlčanská Plakát A3 Publicita
Osvědčení o podílu naší MŠ na  zlepšení životního prostředí: envvyuctovani_osvedceni
 • Výzva 28, Poznejme společně svět kolem nás:
 • V rámci projektu "Poznejme společně svět kolem nás"   OP Praha - pól růstu, se dva naši pedagogové zúčastnili stáže ve školkách ve Francie ve městě Toulouse. Prezentace ze stáže  je k nahlédnutí zde stáž Toulouse
 •   V rámci projektu "Markétina dopravní výchova" ve spolupráci s Policií ČR získala naše školka Plamínkové 1589 ve výtvarné soutěži 1. a 3. místo. Gratulujeme!

Stránky: 1 2 3 4 5 6

Operační program lidské zdroje