Úvodní stránka

Úvodní stránka

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.                               Robert Fulghum


Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, která vznikla 1.1.2013 sloučením Mateřské školy Sedlčanská a Mateřské školy Plamínkové. Zřizovatelem je Městská část Praha 4. Mateřská škola má 4 odloučená pracoviště: MŠ Sedlčanská 14, Praha 4, MŠ Plamínkové 1589, Praha 4, MŠ Kotorská 1591, Praha 4, MŠ Plamínkové 2, Praha 4. Ve všech školkách pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Svět kolem nás i v nás. Více informací najdete u jednotlivých školek. Celkem máme 15 tříd se 420 dětmi
Název mateřské školy: Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
IČ: 61384658
Fakturační adresa: Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, 14000
Ředitelka školy: Mgr. Z. Nováková, tel:608476700, email:mssedlcanska@4pastelky.cz
Jména a kontakty na jednotlivé zástupkyně naleznete po rozkliknutí obrázků našich školek. Pověřenec pro GDPR je paní  Mgr. Jana Pužmanová, MBA , e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz 
Operační program lidské zdroje