Úvodní stránka

Plán akcí PL

 Plán akcí školy -  akce jsou průběžně aktualizovány
Září
 4.9.  Zahájení školního roku
 11.9.  Schůzka rodičů od 16:30
 
 15.9.  "Rozloučení s létem" - Park Pankrác od 10:00
   
 26.9.  Program v MŠ " Ve společné smečce" M+Č+Z+Ž třída
 29.9. Provoz na MŠ Sedlčanská
   
   
Říjen
 5.10.  Krčský les  - environmentální výchova " Žijeme lesem" červená třída
 10.10.  "Den pro zdraví" pořádaný VOŠZ a SZŠ 5.května Č+ Z + M třída
 12.10.  Krčský les  - environmentální výchova " Žijeme lesem" zelená třída
 Jablíčkový týden
 16. - 19. 10  Sběr papíru
 24.10.  Národopisné muzeum "Dožínky a posvícení" Č+Z (A DOPLNĚNÍ m+ž)
 26.10.-27.10.  Prázdninový provoz
 31.10.polodenní výlet Návštěva "Čokoládovny" červená + zelená třída(možnost doplnit z M + Ž třídy)
 

Stránky: 1 2 3 4 5

Operační program lidské zdroje