Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Monika Petrusová, PedF UK Pedagogika předškolního věku, specializace Speciální pedagogika

Učitelky :

červená třída: Mgr. Monika Petrusová (PedF UK v Praze), Nikola Brabcová (SPgŠ  Futurum, Praha 10)

zelená třída: Zuzana Bauerová, SPgŠ Beroun, 

Bc. Zuzana Kostlivá - Gymnázium Jana Palacha Praha, učitelství pro mateřské školy PF UK Praha

 žlutá třída: Eva Marková, SPgŠ Futurum,

Kateřina Šejnostová (SPgŠ Praha)

Modrá třída: Petra Šrámková (Předš. a mimoškolní ped. - Soukromá střední škola Bean sro.,) Ludmika Kročová, SPgŠ 

Asistentka pedagoga: Petra Bláhová, UK FTVS Praha, 
Marie Wágnerová: kurz asistenta pedagoga
Lenka Langová - školní asistentka kurz asistenta pedagoga


   Školník

Pavel Krupička

  Provozní pracovnice

Olga Remetová Zuzana Hroncová

 Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)
Operační program lidské zdroje