Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy

Mgr. Zdenka Nováková

Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Monika Petrusová, PedF UK Pedagogika předškolního věku, specializace Speciální pedagogika

Učitelky :

zelená třída: Mgr. Monika Petrusová, PedF UK v Praze

Zuzana Bauerová, SPgŠ Beroun

červená třída: Bc. Pavlína Svobodová – Učitelství pro MŠ Jihočeská univerzita České Budějovice 

 žlutá třída: Mgr. Klára Shánělová – Předškolní pedagogika, Univerzita Hradec Králové 

Klára Niebauerová-SPgŠ Prachatice

Modrá třída: Petra Šrámková (Předš. a mimoškolní ped. – Soukromá střední škola Bean sro.,)

Ludmila Kročová, SPgŠ 

Asistenti pedagoga: Petra Bláhová, UK FTVS Praha,
Jaroslava Zíková akreditovaný kurz asistenta pedagoga
   Školník

Pavel Krupička

  Provozní pracovnice

Olga Remetová

Anna Krchová

 Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)
Operační program lidské zdroje