Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy

Mgr. Zdenka Nováková

Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Monika Petrusová, PedF UK Pedagogika předškolního věku, specializace Speciální pedagogika

Učitelky :

zelená třída: Mgr. Monika Petrusová (PedF UK v Praze)

Zuzana Bauerová, SPgŠ Beroun, nyní studuje Západočeskou univerzitu v Plzni, Předškolní a mimoškolní   pedagogiku , obor – Učitelství pro  mateřské školy

červená třída: Bc. Pavlína Svobodová

Lucie Konečná

 žlutá třída: Mgr. K. Shánělová

Jitka Novotná

Modrá třída: Petra Šrámková (Předš. a mimoškolní ped. – Soukromá střední škola Bean sro.,)

Ludmila Kročová, SPgŠ 

Asistentka pedagoga: Petra Bláhová, UK FTVS Praha, 
   Školník

Pavel Krupička 

  Provozní pracovnice

Olga Remetová 

Zuzana Hroncová

 Prádelna

Jana Štěpánová 

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)
Operační program lidské zdroje