Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy

Mgr. Zdenka Nováková, MBA

Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Monika Petrusová, PedF UK Pedagogika předškolního věku, specializace Speciální pedagogika

Učitelky :

Modrá třída:

Mgr. Monika Petrusová, PedF UK v Praze

Zuzana Bauerová, SPgŠ Beroun

Červená třída:

Bc. Pavlína Svobodová – Učitelství pro MŠ Jihočeská univerzita České Budějovice 

Kateřina Mynářová, SPgŠ Futurum Praha

Žlutá třída:  

Klára Niebauerová-SPgŠ Prachatice

Pavla Bergmannová, SPgŠ a VOŠP Litomyšl

Zelená třída: 

Petra Šrámková (Předš. a mimoškolní ped. – Soukromá střední škola Bean sro.,)

Ludmila Kročová, SPgŠ

Asistenti pedagoga: Jaroslava Zíková - akreditovaný kurz asistenta pedagoga
          Vitaliia Holovanych
          Tetiana Pokhylko
   Školník

Pavel Krupička

  Provozní pracovnice

Olga Remetová

Anna Krchová

 Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)

Hlavní kuchařka:

Kateřina Kunclová

Kuchařky:

Zbořilová Jitka

Dudařová Šárka

Marczi Ivanna

Löfflerová Josefína

Operační program lidské zdroje