Úvodní stránka

Bramborový den v MŠ

Ve středu 9. 11. se děti mohou těšit ve školce na bramborové tvoření. Bližší informace na nástěnce v šatně u třídy.

Operační program lidské zdroje