Úvodní stránka

Dětský den v mateřské škole

Ve středu 31.5. v odpoledních hodinách proběhne v naší mateřské škole oslava dětského dne.

Pro děti budou připravena stanoviště se soutěžemi. Za splněné soutěže čekají děti odměny.

Začínáme v 15,30 h. Prosíme o účast rodičů. Děti budou soutěžit s jejich doprovodem.

Operační program lidské zdroje