Úvodní stránka

Finance SE

VP úhrada za vzdělávání na rok 2022/2023

Částka 1050 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2022/2023 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 45,-Kč/den (900 Kč -měsíc) Děti 7 let 48 Kč/den (960 Kč)

Dítě, které jde po obědě mimořádně, to znamená, že rodiče prokazatelně nenahlásí do 8,30 jeho vyzvednutí po obědě, nebude mít připravenou odpolední svačinu s sebou, ale svačina bude k dispozici ve 14,30 - ve třídě  jako pro děti, které jsou ve školce do odpoledne.

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou) Stravné, kdy bylo dítě omluveno je vyúčtováno na konci školního roku nebo můžete kontaktovat paní hospodářku, podá informaci o zůstatku, domluvíte si další platby, častější vyúčtování... Částka na úhradu kulturních akcí a dopravy na tyto akce pro školní rok 2022/2023 bude odsouhlasena na schůzce rodičů na začátku školního roku. Při nedostatku prostředků na osobním podúčtu dítěte budou rodiče vyzváni, aby finance doplnili. Bude zúčtováno na konci docházky dítěte do MŠ.
 1200,-Kč pololetí předškoláci a střední věková skupina 600,-Kč pololetí nejmladší věková skupina
 
Stravné je možno platit pouze bezhotovostním převodem / souhlas s inkasem/ na číslo účtu 2000850389/0800
Paní hospodářka je v MŠ k dispozici: pondělí, středa, pátek od 7,30 -15 hodin
Od školního roku 2010/11 jsou všechny platby v MŠ pouze bezhotovostní.
Operační program lidské zdroje