Úvodní stránka

Finance SE

R-úplata 2024-2025

Vnitřní předpis: úhrada za vzdělávání

Částka 1300Kč/ měsíc /2024/2025

Částka je platná pro školní rok 2024/2025 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 45Kč/den (990 Kč -měsíc)
Děti 7 let 48 Kč/den (1056 Kč)

Dítě, které jde po obědě mimořádně, to znamená, že rodiče prokazatelně nenahlásí do 8,30 jeho vyzvednutí po obědě, nebude mít připravenou odpolední svačinu s sebou, ale svačina bude k dispozici ve 14,30 – ve třídě  jako pro děti, které jsou ve školce do odpoledne.

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou)
Stravné, kdy bylo dítě omluveno, je vyúčtováno na konci školního roku nebo můžete kontaktovat paní hospodářku, podá informaci o zůstatku, domluvíte si další platby, častější vyúčtování…

Stravné je možno platit pouze bezhotovostním převodem /souhlas s inkasem/ na účet školy

Paní hospodářka je v MŠ k dispozici: pondělí, středa, pátek od 7,30 -15 hodin

Částka na úhradu kulturních akcí a dopravy na tyto akce pro školní rok 2023/2024  bude odsouhlasena na schůzce rodičů na začátku školního roku. Při nedostatku prostředků na osobním podúčtu dítěte budou rodiče vyzváni, aby finance doplnili.

Bude zúčtováno na konci docházky dítěte do MŠ.

2023/2024
 1200,- Kč předškoláci/ pololetí 600,- Kč mladší děti / pololetí
Veškeré platby v MŠ jsou bezhotovostní.

 
Operační program lidské zdroje