Úvodní stránka

Zaměstnanci SE

Ředitelka
Mgr. Zdenka Nováková, Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)
Zástupkyně ředitelky
Bc. Lenka Hejduková, SPgŠ Praha, Pedf. fakulta UK Praha – spec. ped.
Vedoucí  školní jídelny a hospodářka školy
Miloslava Döbertová
Učitelky
Modrá třída 
Sára Cilano, SPGŠ Futurum 
Ludmila Zíková, SPgŠ Nový Jičín                                                                                                                      asistent pedagoga Tereza Mixanová
Červená třída
Lucie Srourová, SPgŠ Litoměřice, SPgŠ Futurum
Zdenka Šímová, SPgŠ Beroun
Žlutá třída
Bc.Lenka Hejduková, SPgŠ Praha, Pedf. fakulta UK Praha – spec. ped.
Jitka Větrovská, SPgŠ Praha                                                                                                                            asistent pedagoga Bc. Zilya Valkova  
Zelená třída
Kristýna Samková, SPgŠ Futurum, Střední škola Bean Praha 9
Bc. Dana Nováková, Učitelství pro MŠ, PF Jana E. Purkyně, Ústí nad Labem
Školnice : Jana Mikulů
Uklizečka : Jaroslava Kucmochtová
Kuchařky: Nelly Silbernagelová
                   Klára  Nováková
Operační program lidské zdroje