Úvodní stránka

Finance PL2

Číslo účtu MŠ: 2000850389/0800 Česká spořitelna

R-úplata 2024-2025

úhrada za vzdělávání 2024-2025

Částka 1300 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2024/2025 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné)  se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800, stravné na účet 0063111349/0800 (účet ZŠ Plamínkové)

Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 45 Kč/den
Děti 7 let    48 Kč/den

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou)
Absence dětí jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.

Dítě, které jde po obědě mimořádně, to znamená, že rodiče prokazatelně nenahlásí do 8,30 jeho vyzvednutí po obědě, nebude mít připravenou odpolední svačinu s sebou, ale svačina bude k dispozici ve 14,30 – ve třídě  jako pro děti, které jsou ve školce do odpoledne.

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNI SYMBOL!!!

 Zálohy na kulturní akce se platí 1200 Kč za pololetí – děti z zelené a červené tř., 600 Kč z modré na č. účtu 2000850389/0800 – bude vyúčtováno podle absolvovaných akcíOperační program lidské zdroje