Úvodní stránka

Zaměstnanci PL2

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zást. řed.: Hedvika Strejčková

Zelená třída:

Pavla Šulcová Dis., VoŠ Předškolní a mimoškolní ped. Praha 6,

Magdalena Kvačková, SPgŠ Evropská, Praha

asistentka : Iryna Dikusar, kurz asistenta pedagoga

Červená třída: 

Denisa Němcová, SPgŠ  FUTURUM

Bc. Markéta Lundáková DiS.(SPgŠ Evropská,  Sociální pedagogika, Husitská teologická fakulta - Sociální pedagogika

Modrá třída: 

Hedvika Strejčková, SPgŠ Evropská, Praha

Tereza Kůlová, SPgŠ Futurum

asistentka k dětem s OMJ: Mgr. Štorová Bursíková - gymnázium Říčany, PedF UK učitelství na speciálních školách

Provozní pracovnice: 

Blanka Čabanová

Anik Harutyunyan

Ekonomka MŠ   Bc. Jana Fílová (VŠE)

 

Operační program lidské zdroje