Úvodní stránka

Zaměstnanci PL2

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zást. řed.: Hedvika Strejčková

Modrá třída:

Denisa Němcová, SPgŠ  FUTURUM

Bc. Markéta Lundáková DiS.(SPgŠ Evropská,  Sociální pedagogika, Husitská teologická fakulta – Sociální pedagogika

asistentka : Iryna Dikusar, kurz asistenta pedagoga

Zelená třída: 

Hedvika Strejčková, SPgŠ Evropská, Praha

Tereza Kůlová, SPgŠ Futurum

Červená třída: 

Pavla Šulcová Dis., VoŠ Předškolní a mimoškolní ped. Praha 6,

Milena Märischlová, Pedagogické lyceum Gymnázium Přípotoční

Provozní pracovnice: 

Blanka Čabanová

Anik Harutyunyan

Ekonomka MŠ   Bc. Jana Fílová (VŠE)

 

Operační program lidské zdroje