Úvodní stránka

Fond solidarity

Informace o plánovaných akcích.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že ve fondu pomoci Pražanům máme ještě finance, nabízíme příspěvek na tyto finančně náročnější akce:

1.

V týdnu  15. – 19. 4. 2024 proběhne kurz in-line bruslení. Cena 800 Kč pokud si požádáte, bude cena pro vás pouze 300 Kč

2.

V červnu bude pro všechny děti celodenní výlet, který se hradí z fondu kultury, pokud si podáte žádost z Fondu solidarity, také můžeme poskytnout příspěvek. 

Žádost si stáhněte z přílohy e-mailu nebo ji můžete dostat od p. zástupkyně nebo ředitelky. Vyplněnou ji odevzdáte p. zástupkyni nebo ředitelce do 31. 3. 2024 v papírové podobě.

Mgr. Zdenka Nováková

Operační program lidské zdroje