Úvodní stránka

Informace k opatřením v 5 stupni PES

Vážení rodiče, vzhledem k 5. stupni je nařízen zákaz vstupu 3. osob do mateřské školy, proto odpadají aktivity, které jsou řešeny externími lektory (bude nahrazeno po přechodu státu do nižšího stupně). Organizace provozu v našich školkách: scházení bude do 7,30 v jedné třídě jako dosud, děti se nebudou na odpoledne spojovat ani když bude chybět učitelka a budou do 16,00 ve své třídě. Poté budou opět spojeny - nelze provozně zajistit aby byly po celou provozní dobu ve své třídě. Zajistíme i pobyt celých tříd v šatně v různou dobu a vytvoříme sektory pro pobyt venku na zahradě. Děti mohou i chodit na vycházky s výjimkou dětských hřišť.  Závěrem lze říci, že od 7,30 do 16 budou v kompaktní skupině. Opatření jsem vydala z důvodu omezení případné karantény na pouhé jednotlivé třídy. Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje