Úvodní stránka

Konec školního roku

V pátek 28.6. končí školní rok a škola se uzavírá. Nezapomeňte si odnést ze tříd i šaten všechny svoje věci (tzn.  náhradní oblečení ve třídě, nůžky, výkresy, pytel s oblečením, bačkory…)

Přejeme všem krásné prázdniny a v září se těšíme na viděnou

Školákům přejeme úspěšný start ve škole

       Tým Mateřské školy 4 pastelky

Operační program lidské zdroje