Úvodní stránka

Konec školního roku a prázdniny

Vážení rodiče, celý kolektiv naší mateřské školy vám děkuje za celoroční spolupráci a přeje klidnou a slunečnou dovolenou se svými dětmi a blízkými. Prosíme, abyste si do 30.6. odnesli všechny osobní věci vašeho dítěte ze třídy, šatny i z botníků. Nevyzvednuté věci budou v souladu se zněním Školního řádu vyprány a odvezeny do Dětského centra při FTN.

Děkuji.

Mgr. Z. Nováková

Operační program lidské zdroje