Úvodní stránka

Plán aktivit v MŠ Plamínkové

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že ve fondu pomoci Pražanům máme ještě finance, nabízíme příspěvek na tyto finančně náročnější akce:

1.V týdnu  22. – 26. 4. 2024 proběhne kurz in-line bruslení pro předškoláky (info v šatně zelené třídy). Cena 800 Kč. Pokud si požádáte, bude cena pro vás pouze 300 Kč.

2. V červnu bude pro všechny děti celodenní výlet, který se hradí z fondu kultury, cena bude podle naplněnosti autobusu cca 500 Kč. Pokud si podáte žádost z Fondu solidarity, také můžeme poskytnout příspěvek.

Do zdůvodnění napište, na jakou akci žádáte.

Žádost si stáhněte z přílohy e-mailu, který jste dostali, nebo ji můžete dostat od p. zástupkyně nebo ředitelky.

Vyplněnou ji odevzdáte p. zástupkyni do 31. 3. 2024 v papírové podobě.

Mgr. Zdenka Nováková

Operační program lidské zdroje