Úvodní stránka

Nástup dětí v povinném předškolním ročníku

Vážení rodiče, v pondělí 12.4.2021 nastupují děti v povinném předškolním vzdělávání do mateřské školy. Pokud Vaše dítě nenastoupí, je nutné poslat do 8:00 řádnou omluvu. Jinak mu bude strava započítána.

V pondělí a ve čtvrtek si budete sami pod dohledem pověřeného pracovníka své dítě testovat. Počítejte s dobou čekání na výsledek testu, cca 15 minut. Pokud se dítě nepodrobí testování ve stanovené dny, telefonicky se domluvíte na náhradním termínu testování.

Pokud nesouhlasíte s testováním našimi testy, je nutné, abyste doložili negativní výsledek antigenního testu  nebo PCR testu ne starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Testovat se nebude dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 v posledních 90 dnech a toto doložíte potvrzením.

Průběh vzdělávání: rodiče nebudou vstupovat do budovy, děti se budou předávat před školkou. Budou rozděleny do stabilních skupin. Děti nemusí mít ochranu úst a nosu.

Doporučujeme, aby děti měly batůžek na své věci, které si odpoledne odnesete ze zahrady domů.

V případě konkrétních dotazů se obracejte telefonicky na ředitelku nebo její zástupkyně, tel. jsou na webu. Z. Nováková

Operační program lidské zdroje