Úvodní stránka

Nástup dětí vybraných profesí

Vážení rodiče, v pondělí 12.4.2021 mohou nastoupit i děti, jejichž alespoň jeden rodič  pracuje jako zdravotník, pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání, zaměstnanec bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanec v sociálních službách, úřadu práce, zaměstnanec ČSSZ, OSSZ a FÚ, je ale třeba poprvé přijít nejdéle v 8:00 hodin.

V pondělí a ve čtvrtek si budete sami pod dohledem pověřeného pracovníka své dítě testovat. Počítejte s dobou čekání na výsledek testu, cca 15 minut. Pokud se dítě nepodrobí testování ve stanovené dny, telefonicky se domluvíte na náhradním termínu testování.

Pokud nesouhlasíte s testováním našimi testy, je nutné, abyste doložili negativní výsledek antigenního testu  nebo PCR testu ne starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Testovat se nebude dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 v posledních 90 dnech a toto doložíte potvrzením.

Průběh vzdělávání: rodiče nebudou vstupovat do budovy, děti se budou předávat před školkou. Budou rozděleny do stabilních skupin. Děti nemusí mít ochranu úst a nosu.

Doporučujeme, aby děti měly batůžek na své věci, které si odpoledne odnesete ze zahrady domů.

V případě konkrétních dotazů se obracejte telefonicky na ředitelku nebo její zástupkyně, tel. jsou na webu. Z.Nováková

Operační program lidské zdroje