Úvodní stránka

Obnovení provozu

Vážení rodiče, přikládám informace k provozu od
3.5.2021:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v
návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: — Novelizovaného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a
školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se
oproti současnosti mění následující: o V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se
umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém,
Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem
(bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny
děti navštěvující tyto MŠ).

Vzhledem k tomu, že se děti již nebudou ve školce vůbec
testovat, testování platí pouze pro naše zaměstnance, důrazně vás žádám, abyste
přiváděli děti úplně zdravé, bez známek onemocnění.

Provoz bude probíhat běžným způsobem, to znamená, že rodiče
předávají děti před třídou, budou fungovat scházecí a rozcházecí třídy. V případě
nepřítomnosti učitelky se děti budou spojovat.

Začne fungovat kroužek fotbalu, keramiky, tanečky, zpívání a
angličtiny.

Těšíme se na všechny vaše děti. سباق الخيل مباشر

Mgr. Zdenka Nováková

Operační program lidské zdroje