Úvodní stránka

On – line výuka – pro rodiče předškoláků

Kdo z rodičů dětí v povinném předškolním, vzdělávání nemá doma přístup k připojení k internetu, nechť tuto skutečnost sdělí paní učitelce ve třídě  do 2.10.2020. Děkuji. Mgr. Z.Nováková (počty těchto dětí bez udání jmen potřebují na odboru školství MČ Praha 4)
Operační program lidské zdroje