Úvodní stránka

Platba kultura II.pololetí

Vážení rodiče, žádáme o zálohovou platbu kultury na II. pololetí do 31. 1. 2024.

Záloha na kulturu

  • Kč 1200,-/pololetí (předškoláci)
  • Kč 600,-/pololetí (malé děti)

Úplatu za na kulturu je NUTNÉ platit bezhotovostně (např. bankovním převodem) na bankovní účet MŠ č. 2000 850 389/0800.

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL a do zprávy pro příjemce uveďte „jméno dítěte“ a čeho se platba týká „kultura,“

Operační program lidské zdroje