Úvodní stránka

PLATBA ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Dobrý den, prázdninový provoz se hradí v hotovosti dne 21.5.2024 od 14:00 hod. do 17:30 hod. na detašovaném pracovišti MŠ Sedlčanská 14. Připravte si prosím přesnou částku.

Školné činí 492,-Kč, děti narozené do 31.8.2018 školné nehradí.

Stravné činí 45,-Kč /den, pro děti narozené do 31.8.2017 činí stravné 48,-Kč/den.

Operační program lidské zdroje