Úvodní stránka

Platné info k návratu dětí do školky po dovolené v zahraničí

Vážená paní Hejduková,

návraty ze zahraničí se řídí tímto ochranným opatřením: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-stanoven%C3%AD-podm%C3%ADnek-pro-vstup-na-%C3%BAzem%C3%AD-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-11.-9.-2021.pdf

Tzn. červené a tmavě červené země = nesmí do školky 7 dní po vstupu na území ČR; černá země = nesmí do školky 10 dnů (nejsem si jistá, jestli jsem Vám do telefonu neřekla, že z tmavě červené nesmí 10 dnů do školky…)

V bodu 19 se uvádí:

„Tento bod platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům, vyučujícím, k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f) (tj. přeshraniční žáci/studenti), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření;“

Seznam zemí dle rizikovosti je od pondělí 20. 9. tento: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-st%C5%99edn%C3%ADm-a-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-20.-9.-2021.pdf

S pozdravem

Eliška Kozová

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Operační program lidské zdroje