Úvodní stránka

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a dětem za sbírku pro děti v Dětském centru při Thomayerově nemocnici. Děti z MŠ Sedlčanské a Plamínkové 2 se rozdělily o Mikulášskou nadílku, aby potěšily i děti bez rodičů a rodiče z MŠ Plamínkové 1589 a Kotorské zase nanosili hygienické potřeby. Vše je předáno a moc děkují...Je milé, že myslíte i na ty, kdo nemají takové štěstí být ve funkční rodině. Mgr. Zdenka Nováková

Operační program lidské zdroje