Úvodní stránka

Pomoc Pražanům

Vážení rodiče, kdo je ve finanční nouzi a je ohrožený inflací, může si podat žádost na prominutí stravného a školného od 1.1.2024 do 30.6.2024. Termín podání je

Vyplněný formulář žádosti o podporu z Fondu solidarity zašlete k rukám ředitelky e-mailem do 21.12.2023 na adresu mssedlcanska@4pastelky.cz

Mgr. Zdenka Nováková

Operační program lidské zdroje