Úvodní stránka

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu v platném znění

Vážení rodiče, toto potvrzení pro Vás připravíme a budete ho mít k dispozici ve třídách, kam Vaše dítě dochází od 23.1.2023. Převzetí prosím podepište i s datem podpisu. Rodiče dětí, které již do naší mateřské školy nedochází a potřebují toto potvrzení, se obrátí s e-mailovou žádostí na p. Bc. Fílovou (MŠ Plamínkové 1589, MŠ Kotorská a MŠ Plamínkové 2) hospodarka.plaminkove@4pastelky.cz nebo na p. Dobertovou (MŠ Sedlčanská) hospodarka.sedlcanska@4pastelky.cz. Na základě této žádosti Vám p. hospodářka sdělí, kdy si Potvrzení můžete přijít osobně vyzvednout. V žádosti je možné napsat adresu datové schránky, kam Vám můžeme vydané Potvrzení zaslat. Mgr. Zdenka Nováková, ředitelka školy

Operační program lidské zdroje