Úvodní stránka

Přerušení provozu od 23.12.2023 do 2.1.2024

Rada MČ Praha 4 se usnesla dne 27.9.2023, že v období od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 4. Viz nástěnka ve vestibulu školy. Mgr. Z.Nováková

Operační program lidské zdroje