Úvodní stránka

Schůzka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, zvu vás do zelené třídy Plamínkové 2 na schůzku v úterý 7.2.2023 od 16,30 hodin.

Program:

1. Uvítání

2. Prezentace na téma Školní zralost,(co by měl předškolák zvládnout, jak rozvíjet jeho dovednosti, schopnosti a kompetence před nástupem do ZŠ, odklad školní docházky…)

3. Různé, dotazy

Děkuji těším se na společné setkání. Mgr. Z. Nováková

Operační program lidské zdroje