Úvodní stránka

Schůzka rodičů předškoláků

Vážení rodiče, zvu vás do zelené třídy na schůzku v úterý 31.1.2023 od 16,30 hodin.

Program: 1. Uvítání

2. Prezentace na téma Školní zralost,(co by měl předškolák zvládnout, jak rozvíjet jeho dovednosti, schopnosti a kompetence před nástupem do ZŠ, odklad školní docházky…)

3. Paní ředitelka Mgr. Benešová vám představí školu ZŠ Bítovská a seznámí vás s průběhem zápisu do školy.

4. Různé, dotazy

Děkuji těším se na společné setkání. Mgr. Z.Nováková

Operační program lidské zdroje