Úvodní stránka

Schůzky rodičů na začátku školního roku 2024/2025

Srdečně zveme všechny rodiče (bez dětí) na schůzku ohledně informací o školním roku 2024/2025.

Program: seznámení s režimem dne, způsobem omlouvání, s plánovanými akcemi a aktivitami , volba třídních důvěrníků a stravovacího referenta, povinné předškolní docházce, nadstandardními aktivitami, platbami v mateřské škole.

MŠ Plamínkové 2 v úterý 3.září v 16 hodin v zelené třídě

MŠ Plamínkové 1589 ve středu 4.září v 16 hodin v zelené třídě

MŠ Sedlčanská ve čtvrtek 5. září v 16 hodin v zelené třídě

MŠ Kotorská v pondělí 9. září v 16 hodin v modré třídě

Těšíme se na společná setkání. Z.Nováková

Operační program lidské zdroje