Úvodní stránka

Schůzky rodičů předškoláků

Vážení rodiče našich předškoláků. Zvu Vás na schůzku, která bude na jednotlivých pracovištích naší mateřské školy v těchto termínech:

MŠ Sedlčanská                 13.2.2024 od 16 hodin

MŠ Plamínkové                 15.2.2024 od 16 hodin

MŠ Plamínkové 2             14.2.2024 od 16 hodin 

MŠ Kotorská                      12.2.2024 od 16 hodin

Program:

  • Uvítání rodičů – ředitelka Mgr. Z.Nováková
  • Informace o nejbližších ZŠ a nultých ročnících v ZŠ na Praze 4 (na Sedlčanské bude mít krátký vstup i Mgr. Benešová, ředitelka ZŠ Bítovská
  • Problematika školní zralosti, odkladů školní docházky, případně předčasného nástupu do ZŠ – Mgr. Z. Nováková,  Prezentace
  • Diskuse, Vaše dotazy.

Těším se společně s učitelkami našich budoucích školáků na společnou besedu.

Operační program lidské zdroje