Úvodní stránka

Novinky

Plamínkové2

Vážení rodiče, milé děti, přátelé, za celý kolektiv naší mateřské školy vám přejeme klidné a spokojené prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku. Mgr. Z. Nováková Budeme se na vaše děti těšit 3.1.2024

Více

V ÚTERÝ 19.12 OD 16:15 MILí RODIČE, ZVEME VÁS NA SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ MŠ PLAMÍNKOVÉ 2. KDE SI SPOLEČNĚ NAVODÍME VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU VYSTOUPENÍM DĚTÍ A ZPĚVEM KOLED U ROZSVÍCENÉHO STROMEČKU. TĚŠÍME SE NA VÁS KOLEKTIV MŠ PLAMÍNKOVÉ 2

Více

12

12/23

Pomoc Pražanům

Vážení rodiče, kdo je ve finanční nouzi a je ohrožený inflací, může si podat žádost na prominutí stravného a školného od 1.1.2024 do 30.6.2024. Termín podání je Vyplněný formulář žádosti o podporu z Fondu solidarity zašlete k rukám ředitelky e-mailem…

Více

Vážení rodiče, po zaplacení faktur za bruslení a dopravu jsme provedli vyúčtování a zůstatek pro každé dítě je 254,28 Kč. Tato částka bude převedena každému dítěti do kultury. S pozdravem Z. Nováková

Více
Operační program lidské zdroje