Úvodní stránka

Sladká krabice

Učíme děti rozdělit se. Před třídou A ( červená ) je umístěna „sladká krabice“, do které mohou dát děti malou část své mikulášské nadílky pro děti z Dětského centra při FTN. L.Hejduková

Operační program lidské zdroje