Úvodní stránka

Vyhlášení výsledků sběru

Vyhlášení výsledků sběru proběhne v úterý 20. 6. 2023 dopoledne.

Děti čeká sladká odměna.

Děkujeme všem rodičům a dětem za velmi aktivní účast.

Tentokrát jsme naplnili kontejner až po okraj.

Peníze budou použity na částečnou úhradu za autobus na celodenní výlet a na Zahradní slavnost.

Operační program lidské zdroje