Úvodní stránka

Závazná přihláška na polodenní výlet

Dne 12. 4. 2023 máme naplánovaný polodenní výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Odjezd od MŠ je v 8 hodin, svačinu dostanou děti s sebou ze školky. Návrat – na oběd.

Přihlásit se mohou děti ze zelené a červené třídy. Maximálně může jet 50 dětí, kritérium je věk dítěte. Ze zálohy na kulturu bude dítěti odečtena rozpočítaná cena za autobus a vstupné (cca 140 Kč + 20 Kč)  (v případě neúčasti z důvodu pozdního příchodu bude částka za autobus stržena)

S sebou bude mít každé dítě batůžek, který nepadá z ramen, vhodné sportovní oblečení, pití v lahvičce se šroubovacím uzávěrem, kapesníky, příp. pláštěnku.

Operační program lidské zdroje