Úvodní stránka

Novinky

Prázdninový provoz. Vážení rodiče, ve třídě svého dítěte máte k dispozici do 30.4.2019 dokument, kde vyznačíte, kdy potřebujete umístit své dítě během letních prázdnin do mateřské školy. Vyplníte, v kterém termínu bude vaše dítě chodit do školky a vyberete si z nabízených mateřských…

Více

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,   v návaznosti na poradu ředitelů MŠ vám zasílám informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ (lze použít na web stránku, nástěnku apod.):   Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu,…

Více

Polodenní výlet – ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA U KOLÍNA https://reparskadrazka.cz/cs/uvodni-stranka/ TERMÍN: 17.4.2019 ODJEZD OD MŠ: 8:00 h, návrat na oběd nejpozději v 12:30 h CENA 200Kč,- BUDE STRŽENA Z KULTURY. Přihlásit se mohou děti ze třídy D- zelená, A-červená (skupina 2), C-žlutá (skupina…

Více

Vážení rodiče, zveme vás na multikulturní odpoledne, které budeme pořádat 19.3. od 16,30 v mateřské škole Plamínkové 2. Program: 1/ úvodní slovo – ředitelka 2/ krátké představení organizace META – p. Chmelíková 3/ osobní zkušenosti rodičů dětí, kteří přichází z…

Více
1 2 3 81
Operační program lidské zdroje