Úvodní stránka

Sběr papíru

Vážení rodiče, máme tu nový školní rok a s ním  jako každoročně i sběr papíru. V tomto roce budou celkem tři termíny, které vždy včas zveřejníme. První bude zahájen 21.-25.10.2019 (pátek pouze do 9h). Sběr si, prosím,  zvažte a váhu zapište do tabulky, která bude viset na nástěnce ve vestibulu školy. Za každý přinesený gram předem děkujeme.
Operační program lidské zdroje