Úvodní stránka

Doplňkové programy KO

Fotbal – každý pátek od 10:40

Keramika – mladší děti – středa, starší děti – čtvrtek

Tanečky – každé úterý

 

 

Operační program lidské zdroje