Úvodní stránka

Finance KO

R-úplata 20

Vnitřní předpis: úhrada za vzdělávání 24-2025

Bankovní účet MŠ: 2000 850 389/0800


Úplata za vzdělávání (školné):

  • Kč 1300,-/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2024/2025 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

 

Stravné:

  • děti 3-6 let           Kč 45,-/den (Kč 990,-/měsíc)
  • děti 7 let               Kč 48,-/den (Kč 1056,-/měsíc)

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s pitnou vodou)

Dítě, které jde po obědě mimořádně, to znamená, že rodiče prokazatelně nenahlásí do 8,30 jeho vyzvednutí po obědě, nebude mít připravenou odpolední svačinu s sebou, ale svačina bude k dispozici ve 14,30 – ve třídě  jako pro děti, které jsou ve školce do odpoledne.
Stravné, kdy bylo dítě omluveno je vyúčtováno na konci školního roku nebo můžete kontaktovat paní hospodářku, podá informaci o zůstatku, domluvíte si další platby, častější vyúčtování…

Záloha na kutluru

  • Kč 1200,-/pololetí (předškoláci)
  • Kč 600,-/pololetí (malé děti)

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné), stravné i zálohu na kulturu je NUTNÉ platit bezhotovostně (např. bankovním převodem) na bankovní účet MŠ č. 2000 850 389/0800.

Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL a do zprávy pro příjemce uveďte „jméno dítěte“ a čeho se platba týká např. „kultura, stravné, školné apod.“!!!! 

Operační program lidské zdroje