Úvodní stránka

Zaměstnanci KO

Personální obsazení

Ředitelka školy:

Mgr. Zdenka Nováková, Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ 
(UK Praha, pedagogická fakulta), Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta), 
Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)


Zástupkyně ředitelky:  

Bc. Bára Stehnová, SPgŠ Most, Vysoká škola J.E. Purkyně Ústí nad Labem (Učitelství pro mateřské školy)


Učitelky :
Modrá třída:

Bc. Bára Stehnová SPgŠ Most, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - učitelství pro mateřské školy
Bc. Eva Pavlíková, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

Zelená třída:

Milada Marešová DiS.,
VoŠ Pedagogická a sociální Praha, konzervatoř Praha
Michaela Tauberová DiS., VoŠ Pedagogická a sociální Praha 6         
        Červená třída:

Kateřina Rabinská SPgŠ Praha 6, VOŠ obor sociál. SPgŠ. Praha 6, Evropská 33
Barbora Tišáková - SPgŠ Most
Žlutá třída
Beata Vltavská, Střední obchodní škola Belgická,SPgŠ Futurum
Kateřina Jarošová - Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, UK - pedagogická fakulta


Provozní pracovnice:

Pavlína Škobisová, Milena Kadlecová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka MŠ:

Bc. Jana Fílová (VŠE)

Vedoucí kuchařka

Kateřina Kunclová
Kuchařky:
Löfflerová Josefína
Marczi Ivanna Dudařová Šárka

Operační program lidské zdroje