Úvodní stránka

Zaměstnanci KO

Personální obsazení

 
Ředitelka školy
Mgr. Zdenka Nováková, Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ 
(UK Praha, pedagogická fakulta), Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta), 
Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)


Zástupkyně ředitelky:  

Kateřina Suchá SPgŠ Ústí nad Labem
Učitelky :

Modrá třída: 
Milada Marešová DiS.,
VoŠ Pedagogická a sociální konzervatoř Praha            
Beata Vltavská, Střední obchodní škola Belgická,SPgŠ Futurum           Červená třída:
Barbora Tišáková SPgŠ Most
Kateřina Rabinská SPgŠ Praha 6, VOŠ obor sociál. SPgŠ. Praha 6,Evropská 33 Žlutá třída: Kateřina Suchá SPgŠ Ústí nad Labem            
Mgr.Martina Štorová Bursíková gymnázium Říčany,
PedF UK učitelství na speciálních školách UK
Zelená třída:  
Bc. Bára Stehnová SPgŠ Most, UJEP UL - učitelství pro mateřské školy
Bc. Eva Pavlíková, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

asistentka k dětem s OMJ: 

 

Provozní pracovnice:

Pavlína Škobisová, Milena Kadlecová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka MŠ:

Bc. Jana Fílová (VŠE)

Vedoucí kuchařka

Kateřina Kunclová
Kuchařky

Josefína Löfflerová

Marczi Ivanna
Libuše Huňová
Šárka Dudařová

Operační program lidské zdroje