Úvodní stránka

Konec školního roku

VÁŽENÍ RODIČE,

NEZAPOMEŇTE SI PŘED PRÁZDNINAMI ODNÉST DOMŮ VŠECHNY VĚCI SVÝCH DĚTÍ  – VČETNĚ PYTLŮ, BAČKOR  A CHYBĚJÍCÍCH VĚCÍ ZE ZTRÁT A NÁLEZŮ ( MODRÁ LAVICE VE VESTIBULU MŠ).

VŠECHNY VĚCI, KTERÉ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Tj. 30.6. ZŮSTANOU V MŠ, BUDOU ODVEZENY DO CENTRA PŘI THOMAYEROVĚ NEMOCNICI, KDE BUDOU DAROVÁNY DĚTEM.

Operační program lidské zdroje