Úvodní stránka

Kroužky

Z provozních důvodů se nebudou konat kroužky: fotbal v pátek 17. 12. a tanečky v úterý 21.12. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ

Operační program lidské zdroje